Žirgininkystės verslo darbuotojas

Priimame mokytis: 

  • po 10 kl. (programos trukmė 3 metai, programos kodas 330081114);
  • po 12 kl. (programos trukmė 2 metai, programos 44081106).

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Mokymo programa skirta paruošti aukštos kvalifikacijos žirgininkystės verslo darbuotoją, kuris moka prižiūrėti žirgą nuo gimimo iki jam suaugant, išmano veisles, sudaro mitybos racioną ir ruošia pašarą, treniruoja ir jodinėja žirgu, teikia pirmąją pagalbą žirgui ir raiteliui, atlieka paskirtas veterinarijos gydytojo procedūras, prižiūri ir klasifikuoja jojimo inventorių, paruošia aikštę jojimo varžyboms pagal atitinkamas jojimo sporto šakas, organizuoja žirgyno veiklą pagal smulkaus verslo organizavimo principus, geba orientuotis žirgų paklausos ir pasiūlos rinkoje ir organizuoti prekybą bei žirgininkystės verslą, tolerantiškai bendrauja ir bendradarbiauja su kolegomis, klientais, dirba komandoje, geba lanksčiai prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos reikalavimų.

Besimokantieji pagal žirgininkystės verslo darbuotojo mokymo programą (valstybinis kodas: 440062107) įgyja specializaciją žirgo masažas arba žirgo estetinis paruošimas.

Įgijęs žirgų masažo specializaciją, darbuotojas išmano masažo procedūros eigą, metodus, geba sudaryti veiksmų planą, tinkamai parenka masažo būdus ir priemones, įvertina procedūros rizikos veiksnius.

Įgijęs žirgo estetinio paruošimo specializaciją, darbuotojas moka paruošti žirgą varžyboms ar renginiui pagal atitinkamus reikalavimus, išmano visas karčių pynimo technikas, bei moka kirpti žirgo kailį įvairiais stiliais.

Siekiant šių tikslų būsimieji žirgininkystės verslo darbuotojai teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose mokomi darbuotojų saugos ir sveikatos, žirgų veisimo pagrindų, žirgo šėrimo technologijos, žirgo higienos, žirgo treniravimo pagrindų, praktinių jojimo pagrindų, prieauglio auginimo technologijos, jojimo varžybų organizavimo, anatomijos ir fiziologijos, veterinarijos, hipologijos, smulkaus verslo įmonių organizavimo, finansinės apskaitos, informacinių technologijų.

Praktinis mokymas vyksta Centro praktinio mokymo bazėje - žirgyne. Paskutiniame pusmetyje mokiniai atlieka gamybinę praktiką žirginio sporto klubuose, privačiuose žirgynuose ir kaimo turizmo ūkiuose. Praktikos trukmė 600 val.

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

Kvalifikacijos aprašas

Žirgininkystės verslo darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti žirgininkystės verslo darbuotoju.

Asmuo, įgijęs žirgininkystės verslo darbuotojo kvalifikaciją, turi gebėti:

  • Prižiūrėti žirgą nuo gimimo iki jam suaugant
  • Išmanyti veisles
  • Ruošti pašarą
  • Treniruoti ir jodinėti žirgu
  • Suteikto pirmąją pagalbą žirgui ir raiteliui
  • Atlikti paskirtas veterinarijos gydytojo procedūras
  • Organizuoti žirgyno veiklą
  • Organizuoti žirgininkystės verslą

Asmuo, įgijęs žirgininkystės verslo darbuotojo specialybę, gali dirbti tiek privačiuose, tiek ir valstybiniuose žirgynuose, kaimo turizmo sodybose, o taip pat steigti savo žirgyną. Žirgininkystės specialistai yra paklausūs ir mielai įdarbinami užsienyje. Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse, studijuojant Aleksandro Stulginskio universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete (Veterinarijos akademija).

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje:

www.profesinis.lamabpo.lt

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

185185185185185185185