Aukštadvario skyrius

APIE SKYRIŲ

Aukštadvario skyrius įkurtas 1995 m. pagal jungtinės veiklos sutartį tarp Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kaišiadorių vyskupijos kurijos, Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro (2013 m. pakeistas pavadinimas į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras) ir Trakų rajono savivaldybės. Jungtinė veikla grindžiama neformalios bendruomenės iniciatyvomis, savanorišku darbu ir katalikiškomis vertybėmis.

VEIKLA

  • Vykdomi visų Centro skyrių įvado į mokymo programas išvažiuojamieji užsiėmimai.
  • Ciklais vykdomas visų Centro skyrių dvasinis ugdymas.
  • Projektinė veikla, seminarai, stovyklos.

Nuo 1998 m. skyriuje veikia nevyriausybinė jaunimo organizacija „Savavaldus pilietis europinei civilizacijai, ateičiai, santarvei“ („S.P.E.C.A.S“).

RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS

Glaudžiai bendradarbiaujama su Šv. Domininko namais, teikiančiais ilgalaikes socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus žmonėms, o tai suteikia galimybę Socialinių paslaugų skyriaus, Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programos mokiniams atlikti praktikas, kurie mokosi taikyti inovatyvius socialinio darbo būdus su senais žmonėmis įtvirtinant senų ir jaunų žmonių partnerystę, įprasmintą kartų dialogu.

Taip pat bendradarbiaujama su Šv. Ignaco Lojolos kolegija – vykdoma projektinė veikla, organizuojamos stovyklos studentams, dvasinis ugdymas. Nuolat teikiamos paraiškos ir vykdomi bendri projektai su Trakų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriumi bei Čižiūnų socialinių paslaugų centru. Skyriaus veikla neįsivaizduojama be Aukštadvario seniūnijos, bendruomenės ir parapijos.

KONTAKTAI

Skyriaus vedėja Janina Stadalnykienė

El.paštas: janina.stadalnykiene@kaupa.lt

Tel. +370 614 58949, Technikumo g. 2, Aukštadvaris, Trakų raj.