Gimnazijos skyrius

Gimnazijos I-II (9-10) klasėse mokiniai mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą. Per dvejus mokslo metus mokiniai supažindinami su profesijomis, vykdomomis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre.

Gimnazijos III-IV (11-12) klasėse mokosi mokiniai siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesiją. Siūlome šias profesinio mokymo programas: vizažisto, kirpėjo;siuvėjo; dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo; floristo; sporto klubo paslaugų darbuotojo; apeigų ir švenčių organizatoriaus; renginių techninio aptarnavimo darbuotojo; tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo; kambarių tvarkytojo; žirgininkystės verslo darbuotojo; gyvūnų prižiūrėtojo. Mokymosi trukmė – 3  metai. Atsakingai planuodami profesinę karjerą, po dviejų mokslo mokiniai išlaikę mokyklinius arba valstybinius brandos egzaminus įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą. Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik pasirinktos specialybės dalykų. Mokiniai, baigę profesinio mokymo programą ir atlikę praktiką įmonėse, laiko kvalifikacinius egzaminus ir gauna profesinio mokymo diplomą.

KONTAKTAI

Skyriaus vedėja Aldona Bilotienė
Mob. tel.: 8 616 12 052, Tel. (8 37) 32 28 68
El.paštas:  aldona.bilotiene@kaupa.lt 

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas

Skyriaus vedėja dr. Daiva Abromavičienė
El. paštas: daiva.abromaviciene@kaupa.lt

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas