Istorija ir nūdiena

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras yra viena didžiausių Lietuvoje profesinio mokymo įstaigų. Per daugiau nei 80 metų veiklos laikotarpį užsitarnavome kompetentingos ir patikimos švietimo institucijos vardą.

Esame moderni ir dinamiška mokymo įstaiga, greitai ir atsakingai reaguojanti į darbo rinkos pokyčius bei drąsiai taikanti inovatyvias ugdymo formas. Mūsų centre dirba kvalifikuoti specialistai, teikiamos kokybiškos formalaus ir neformalaus švietimo paslaugos (pirminis profesinis mokymas, pagrindinis (9 ir 10 kl.) ir vidurinis ugdymas, suaugusiųjų mokymas, ikimokyklinis ugdymas), siūlomos patrauklios ir perspektyvios specialybės, moderni praktinė bazė. Ypatingas dėmesys skiriamas krikščioniškų vertybių puoselėjimui ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui.

Ugdymo holistinės nuostatos:

 • Filosofija/Psichologija - galimybė išryškinti/išsiryškinti vertybines nuostatas mokymosi aplinkoje;
 • Ekologija  – mokymas/išmokymas, tam tikros aplinkos, kurioje vyksta mokymas formavimas/sis;
 • Kultūra – mokymas/išmokymas, tam tikrų normų ir taisyklių mokykloje formulavimas/sis, formavimas/sis ir jų vykdymas (mokykloje, mokymo programoje, bendruomenėje ir t.t.);
 • Verslumas – mokymas/išmokymas, kaip bendruomeninių ir asmeninių reikmių derinimas.

Veiklos prioritetai:

 • Verslo kryptis – paslaugos kokybė.
 • Grožio kryptis – vidinio ir išorinio grožio dermė.
 • Sveikatos kryptis – sveika gyvensena.
 • Socialinės gerovės kryptis - jaunų žmonių gebėjimai gyvenimui: 1) intelekto, 2) maldos, 3) bendrystės ir 4) savanorystės srityse

2003 m. Centras įgijo europinį pripažinimą – buvo sertifikuotas „International Education Society“ (IES). Kiekvienas mokinys, baigęs pasirinktą profesinio mokymo programą, gali įgyti tarptautinį sertifikatą. 

1994 – 2016 metais

 • Mokinių skaičius padidėjo nuo 681 iki 3889 mokinių;
 • Per projektus uždirbta daugiau negu 17 300 000 Eur;
 • Į stažuotes užsienyje išvyko: daugiau nei 200 mokytojų ir daugiau nei 2000 mokinių;
 • 2015 m. įsidarbino 85,3 proc. mokinių.

„Baltijos šalių dienos” ir mokyklos istorija:

„1923"- Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro bendruomenės spektaklis (spektaklio įrašas).

Vaizdo reportažas apie Nacionaliniame Kauno dramos teatre vykusį renginį „Baltijos šalių dienos".