Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Priimame mokytis: 

  • po 10 kl. (programos trukmė 3 metai, programos kodas M43101201);
  • po 12 kl. (programos trukmė 2 metai, programos kodas M44101201);
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 1,5 metų, programos kodas T43101201).

SVARBU! Renkantis profesiją atkreipkite dėmesį į programos kodą.

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Būsimo darbo specifika

Įgiję kirpėjo kvalifikaciją galėsite dirbti grožio salonuose, kirpyklose, dienos SPA, kosmetikos kabinetuose pagal verslo liudijimą, pagal individualios veiklos pažymą arba būti įdarbinti įmonėje kaip darbuotojai.

Absolventas žinos vadybos, įvaizdžio kūrimo, profesinės etikos pagrindus, klientų aptarnavimo principus. Gebės profesionaliai bendrauti su klientais, išklausyti pageidavimus bei patarti, parinkti ir naudoti plaukų priežiūros kosmetines priemones ir medžiagas, analizuoti grožio salonų darbą,  saugiai dirbti bei prižiūrėti kirpėjo įrankius ir įrenginius, įvertinti paslaugų išlaidas ir efektyvumą, vertinti plaukų būklę, trinkti ir masažuoti galvą, kirpti, garbanoti, tiesinti ir dažyti plaukus, modeliuoti šukuosenas, gimtąja ir užsienio kalbomis naudotis profesine literatūra, žinynais, katalogais, informacinėmis priemonėmis ir technologijomis, savo veikloje taikyti ekonomikos, verslo, darbo saugos, higienos ir aplinkosaugos žinias.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

  • „Plaukų kirpimas“ – sužinosite kirpėjo asmens higienai, darbo drabužiams ir elgsenai keliamus reikalavimus.  Susipažinsite su galvos odos ir plaukų sandara, išmoksite diagnozuoti plaukų, bei galvos odos būklę, parinkti kosmetines medžiagas ir priemones plaukų priežiūros procedūroms pagal jų paskirtį, poveikį plaukams ir žmogaus organizmui, ištrinkti plaukus, atlikti galvos masažą, konsultuoti klientą dėl plaukų priežiūros. Susipažinsite su plaukų kirpimui, sušukavimui naudojamų įrankių paskirtimi, priežiūra, išmoksite teisingai ir tikslingai juos laikyti, naudoti pagal teikiamą procedūrą. Išmoksite atlikti trumpalaikį plaukų sušukavimą įvairiomis technikomis: bangomis, suktukais, žnyplėmis, fenu. Susipažinsite su plaukų kirpimų mados tendencijomis, kirpimo būdais, technikomis, kirpimo operacijomis. Sužinosite, kaip identifikuoti klientų individualų stilių, pritaikyti kirpimus, barzdas, ūsus pagal kliento veido formą, stilių.  Išmoksite atlikti paruošiamuosius ir baigiamuosius  kirpimo darbus, vaikiškus, vyriškus, moteriškus plaukų kirpimus, formuoti ūsus ir barzdas, įvairiomis technikomis.
  • „Plaukų dažymas“susipažinsite su  natūraliomis, cheminėmis  plaukų dažymo  priemonėmis, plaukų dažymo/si dažymosi procesu. Išsiaiškinsite dažų paletės struktūrą, dažų maišymo technologijas. Išmoksite nustatyti plaukų būklę, struktūrą, etninę plaukų kilmę, parinkti priemones, sudaryti dažų receptūras  plaukų dažymui, dažyti plaukus įvairiomis technikomis.
  • „Šukuosenų modeliavimas“Susipažinsite su plaukų garbanojimo, tiesinimo, džiovinimo įrankių rūšimis ir jų eksploatavimo ypatumais, šukuosenų modeliavimas technikomis, medžiagomis, įrankiais ir formavimo priemonėmis ilgalaikiam (cheminiam) plaukų garbanojimui ir tiesinimui, pagal plaukų struktūrą ir būklę. Išmoksite atlikti įvairias šukuosenas skirtingais būdais ir įrankiais laikantis šukuosenos paskirties, pagrindinių modeliavimo principų, technologinės sekos, higienos ir darbų saugos reikalavimų, kurti plaukų dekoravimo priemones įvairioms šukuosenoms, jas pritaikyti skirtingoms progoms, šukuosenoms, plaukų ilgiui. Išmoksite atlikti ilgalaikį plaukų garbanojimą, tiesinimą pagal numatytą schemą.

Pasirenkamieji moduliai

„Komerciniai plaukų kirpimai ir dažymai - išsiaiškinsite plaukų komercinių kirpimų šiuolaikines tendencijas. Išmoksite pagal kliento pageidavimą parengti šukuosenos formos eskizą ir nubraižyti šukuosenos schemą, atlikti komercinius plaukų kirpimus. Sudaryti plaukų dažų receptūrą pagal mados tendencijas, kliento individualius bruožus, pageidavimą, plaukų būklę, atlikti komercinį plaukų dažymą taikant naujausias technikas.

„Konkursinių šukuosenų modeliavimas“ Išanalizuosite kirpėjų konkursų ir čempionatų reikalavimus. Išmoksite atlikti moterų konkursines šukuosenas, vyrų plaukų konkursinius kirpimus ir fenavimus, sukurti vieningą modelio įvaizdį.

„Kliento stiliaus paslaugų teikimas“ Išanalizuosite veido formų ir trūkumų korekciją makiažo, šukuosenos pagalba. Nupiešti šukuosenos ir veido eskizus (ranka bei taikant IT technologijas). Išmosite suplanuoti ir parinkti makiažą, šukuoseną remiantis kliento plaukų ir veido analize, pageidavimu bei individualiu įvaizdžiu, pritaikyti, atlikti manikiūrą.

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus ( baigus) kiekvieną modulį, kai sėkmingai atliktos ir teigiamai įvertintos visos modulio elementuose numatytos teorinės ir praktinės užduotys. Kvalifikacija suteikiama įsisavinus visus privalomus, bei pasirenkamuosius programos modulius ir išlaikius baigiamuosius asmens kompetencijų vertinimo egzaminus (teorinę ir praktinę dalis).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė.

Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje:

www.profesinis.lamabpo.lt

Išsami informacija tel. +370 626 64580.