Paramediko mokymo programa

Priimame mokytis: 

  • po 12 kl. (programos trukmė 2 metai, programos kodas 440091402).

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs paramediko kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir privačiose įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariatų areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinėje aviacijoje, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje ir kt.

Mokymo programa skirta rengti paramedikus, gebančius kokybiškai teikti medicininę pagalbą. Siekiant šių tikslų būsimieji paramedikai teoriniuose užsiėmimuose mokomi pirmosios medicinos pagalbos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, skubiosios medicinos teikimo pagrindų, sveikos gyvensenos, medicinos etikos, anatomijos, fiziologijos, patologijos, mikrobiologijos, katastrofų medicinos pagrindų ir kt.

Praktinis mokymas vyksta Centro mokymo bazėje, valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių pacientų priėmimo skyriuose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinėje aviacijoje, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje ir kt.

Praktinio mokymo trukmė – 15 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami pirmosios medicinos pagalbos teikimo, reanimacijos ir intensyvios terapijos, skubiosios medicinos teikimo ir kt. gebėjimai.

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Baigusiajam suteikiama paramediko kvalifikacija.

Baigus paramediko mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo sveikatos priežiūros studijų krypties programas.

Asmuo, įgijęs paramediko kvalifikaciją, turi:

· gebėti įvertinti paciento anatominę, fiziologinę ir patologinę būklę, įvertinti paciento organizmo funkcijas, iš kurių vienai sutrikus kyla pavojus žmogaus gyvybei, teikti pirmąją medicinos pagalbą ūmių būklių, traumų ir pavojingų aplinkos veiksnių atveju sveikatos priežiūros specialisto priežiūroje arba savarankiškai, vairuoti spec. paskirties transporto priemonę, vežti nukentėjusiuosius, naudotis pirminės prevencinės medicinos profilaktikos priemonėmis, specialiosios paskirties automobilio medicininėmis priemonėmis;

· žinoti kelių eismo taisykles, medicininės etikos reikalavimus, bendravimo kultūros, anatomijos, fiziologijos, patologijos, skubios medicinos paslaugų teikimo pagrindus;

· mokėti dirbti greitai, atsakingai ir kruopščiai, efektyviai bendrauti su kolegomis.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje:

www.profesinis.lamabpo.lt

Išsami informacija tel. +370 626 64580.