Poilsio paslaugų agento profesinio mokymo programa

Priimame mokytis: 

  • po 10 kl. (programos trukmė 3 metai, programos kodas 33101504);
  • po 12 kl. (programos trukmė 2 metai, programos kodas 440101504).

​Galima mokytis Palangoje.

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Mokymo programa skirta parengti poilsio paslaugų agentą, gebantį parengti ir parduoti aktyvaus ir pasyvaus poilsio kurortines paslaugas, užsiimti kurortinių poilsio paslaugų teikimo individualia veikla. Suteikti profesines kompetencijas bei bendruosius gebėjimus, atitinkančius darbdavių poreikius bei leidžiančius lanksčiai prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos reikalavimų.

Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus poilsio paslaugų agentai teoriniuose užsiėmimuose mokomi nustatyti poilsio paslaugų reikmes, rengti bei parduoti poilsio paslaugas/produktus.

Gamybinė praktika vykdoma viešbučiuose, poilsio namuose, apgyvendinimo ir maitinimo įmonėse bei turizmo agentūrose. Praktikos trukmė 600 val.

Praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami gebėjimai: parengti ir parduoti aktyvaus ir pasyvaus poilsio kurortines paslaugas, užsiimti kurortinių poilsio paslaugų teikimu individualia veikla, parengti poilsio organizavimo projektinius eskizus, parengti poilsio paslaugos teikimo veiksmų planą, įforminti kurortinio poilsio paslaugos užsakymą. 

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

Baigusiajam mokymo programą suteikiama poilsio paslaugų agento kvalifikacija.

Kvalifikacijos aprašas

Poilsio paslaugų agento kvalifikacija reikalinga norint dirbti kurortines paslaugas teikiančiose įmonėse, projektuoti ir individualiai teikti poilsio organizavimo paslaugas, bendradarbiauti poilsiui ir poilsio organizavimo kokybei skirtuose projektuose bei programose.

 Asmuo, įgijęs poilsio paslaugų agento kvalifikaciją, turi:

  • gebėti rinkti informaciją apie poilsiautojų poreikius, įvertinti poilsio organizavimo galimybes;
  • žinoti poilsio paslaugų/produktų pardavimo dokumentus, poilsio paslaugų/produktų rinkodaros priemones, naujas poilsio paslaugas ir jų veiksmingumą; 
  • mokėti sudaryti kartu su poilsio paslaugų teikėjais veiksmų planą, paskirstyti darbus, bendradarbiauti su poilsio paslaugų teikėjais bei užsakovais, parengti poilsiui skirtų paslaugų paketą. 

Poilsio paslaugų agentui būtinos šios asmeninės savybės: sąžiningumas, asmeninė atsakomybė, atsakingumas, kruopštumas, darbštumas, kūrybiškumas, savarankiškumas, paslaugumas, komunikabilumas, gebėjimas priimti sprendimus, dėmesingumas ir siekis tobulėti.

Įgiję poilsio paslaugų agento kvalifikaciją, asmenys gali dirbti kurortines paslaugas teikiančiose įmonėse, projektuoti ir individualiai teikti poilsio organizavimo paslaugas, bendradarbiauti poilsiui ir poilsio organizavimo kokybei skirtuose projektuose bei programose. 

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje:

www.profesinis.lamabpo.lt

Išsami informacija tel. +370 626 64580.