Projektinė veikla

Kompetentinga, šiuolaikiška ir inovatyvių idėjų nestokojanti projektų rengimo komanda kartu su Centro bendruomene rengia ir vykdo įvairius projektus šiose programose: Mokymosi visą gyvenimą, Erasmus +, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo bei Sanglaudos fondo.

Nuo 2000 m. centras įgyvendino įvairių projektų už 17 mln. Eurų, o į stažuotes užsienyje išvyko: 157 mokytojai, 1743 mokiniai.

VYKDOMI PROJEKTAI

PAVADINIMASĮGYVENDINIMO LAIKOTARPISPROJEKTO NUMERISPROJEKTO TINKLAPISKMPMC KONTAKTINIS ASMUO
PRADŽIAPABAIGA
Development of Sectoral Qualification Descriptors for EQF level 52016 m.2018 m.2016-1-LT01-KA202-023178 Projektų skyrius, Andriejus Muntianas

Profesinių, didaktinių ir socialinių gebėjimų tobulinimas remiantis europiniais profesinio mokymo reikalavimais - PRODISO GEBTO

2017 m.2019 m.2016-1-LT01- KA102-035144 Projektų skyrius

Development of Dual Apprenticeship in Practical Training Units

 

2017 m. spalis

2019 m. gegužė2017-1-LT01-KA202-035249 Projektų skyrius, Andriejus Muntianas
MOKIPRA - Mokymo proceso ir įsidarbinamumo gerinimas vykdant kokybiškas praktikas ir stažuotes2018 m. birželis2020 m. birželis2018-1-LT01-KA102-046872 Projektų skyrius
Eirene: using community learning paths to tackle bullying

2018 m. rugsėjis

2020 m. rugpjūtis2018-1-IT02-KA201-048161 Projektų skyrius
Craftsmanship's Future of Europe: I AM ABLE TO DO!2018 m. rugsėjis2019 m. lapkritis2018-1-LV02-KA205-002112 Projektų skyrius

 

PAVADINIMASĮGYVENDINIMO LAIKOTARPISPROJEKTO NUMERISPROJEKTO TINKLAPISKMPMC KONTAKTINIS ASMUO
PRADŽIAPABAIGA
Global Goals Enquiry

2018 m. rugpjūtis

2020 m. rugpjūtis

NPJR-2018/10123

https://globalgoalsenquiry.wordpress.com/

Projektų skyrius,

Gabija Stanaitytė

Massage and Foot Care for Our Health and Wellness

2017 m. rugsėjis

2018 m. rugpjūtis

NPJR-2017/10246

 

Projektų skyrius,

Gabija Stanaitytė

Study quality in terms of multiculturalism in the Baltic countries2017 m. rugsėjis2018 m. gruodisNPHZ-2017/10151https://bit.ly/2E1n9KB

Projektų skyrius,

Gabija Stanaitytė

 

Susijęs vaizdas

PAVADINIMASĮGYVENDINIMO LAIKOTARPISPROJEKTO NUMERISPROJEKTO TINKLAPISKMPMC KONTAKTINIS ASMUO
PRADŽIAPABAIGA
Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas 2017 m. liepa2019 m. liepaNr. 09.4.2-ESFA-K-714-01-0002www.kaupa.lt

Projektų skyrius,

Andriejus Muntianas

 

ĮVYKDYTI PROJEKTAI

2013 - 2018 metai

Projekto pavadinimas

Projekto numeris

SEEKING TOGETHER- Young people’s recipe for smoother integrationNPJR-2017/10138
Innovative Approaches in Developing Key Competences for AdultsNPHZ-2014/10148
Lernen und Lehren im europäischen Kontext2016-1-DE02-KA102-003208

„PROMOTE Tolerance – CELEBRATE Diversity“

NPJR-2016/10136

Erasmus+“ absolventams: platesnė integracija į Lietuvos darbo rinką

2016-1-LT01- KA102-022911

Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas tarptautinėje praktikoje

2016-1-LT01- KA102-023082

Mokytojų ir mokinių praktika ES šalyse

2015-1-LT01-KA012-013039

European Partnership for Service Specialists http://www.europartnerss.eu/

2014-1-LT01-KA200-000604

Sinbad - a journey to promote key competences in early childhood education through storytelling  http://www.storytelling-online.eu/lt-lt/

2014-1-DE02-KA202-001571

Pagalba būsimoms mamytėms – ES šalių patirtis

2014-1-LT01-KA102-000055

„Suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų plėtotė taikant e-mokymą“

EEE-LT08-ŠMM-01-K-01-014

Floristikos specialybės mokinių profesinių kompetencijų tobulinimas per tarptautinę praktiką

2014-1-LT01-KA102-000209

Tradicinių drabužių siuvimo technologijos

LLP-LdV-PRT-2013-LT-0406

Pameistrystės taikymas vykdant socialinės rizikos jaunimo profesinę integraciją

LLP-LdV-TOI-2013-LT-0125

Water: The life of my river- my life

2012-1-ES1-COM06-52394-8

Mokymo priemonių modulinėms plaukų ir grožio priežiūros bei paslaugų namuose posričių profesinio mokymo programoms parengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas

VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-013

Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras

VP3-2.2-ŠMM_13-V-02-004

Role of YOUTH in society

NPJR-2014/10269

2011 - 2013 metai

Paslaugų pardavimo kompetencijų ugdymas remiantis ES paslaugų sektoriaus įmonių patirtimiLLP-LdV-IVT-2011-LT-0541
Paramediko mokymo programos tobulinimas – pirmoji pagalba vaikamsLLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0633
Verslumas profesiniame mokyme ir Europos darbo rinkojeLLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0644
Pedagoginė verslumo laboratorijaLLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0605
"Mokinys - mokymo proceso dalyvis"LLP-GRU-MP-2010-LT-00076
Egzotinių gyvūnų priežiūra. Praktinio mokymo programos tobulinimasLLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0737
Praktinių kompetencijų tobulinimas, įsisavinant naujoviškus būdus ir technologijasLLP-LdV-IVT-2012-LT-0674
"Ekoturizmas: naujos žinios per naujoves, naujos darbo vietos per žinių panaudą " (ECOTOUR)2011-1-CY1-LEO05-01564
„Netradicinio ugdymo modelis PATIRTIES PANAUDA MOKINIŲ ŽINIOMS IR GEBĖJIMAMS ĮTVIRTINTI“VP3-2.2-ŠMM_13-V-02-044
Mokinių komunikacinių gebėjimų lavininmas paslaugų sektoriaus veiklojeLLP-LdV-IVT-2013-LT-0852
Care for EuropeDE/12/LLP-LdV/VETPRO/2
EXPANDVET: profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų tobulinimas (lyginamosios analizės įrankis)LLP-LdV-TOI-2012-LT-117

2008 - 2010 metai

Tarptautinė patirtis būsimiems apželdinimo specialistamsLLP-LdV-IVT-2009-LT-0286
Inovatyvi ir pažangi siuvėjo profesinė patirtisLLP-LdV-PLM-2009-LT-0312
Profesinių mokyklų ir darbdavių sąveika organizuojant mokinių praktikas: tarptautinė patirtisLLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0327
Mada ir etikaLLP-GRU-MP-2009-LT-00039
Danish - lithuanian vocational education for continuity of competence (DALIVECC)JR-2009-1-18320
Pastato esančio K. Mindaugo pr. 11 rekonstravimas, pagerinant energetines charakteristikasVP3-3.4-ŪM-03-V-01-095
Ortopedijos specialistų mokymo aplinkos modernizavimasLT0060
Šešiolikos probleminių Lietuvos teritorijų Š.IR.D.I.S. (šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas)VP1-1.1.-SADM-04-K-01-047
Naujų technologijų įvaldymas per profesinių kompetencijų ir įgūdžių ugdymąLLP-LdV-PLM-2008-LT-0188
Gyvūnų priežiūros specialistų verslumo ir kompetencijų ugdymasLLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0189
Kompetencijų ugdymas taikant e-mokymąLLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0117
Tarptautinė patirtis paslaugų teikėjamsLLP-LdV-IVT-2008-LT-0139
Margi rūbai margo svietoLLP-GRU-MP-2008-LT-00069

 

2005-2006 metai

Neformalaus mokymo inovacijų įtaka specialybinėms ir bendrosioms kompetencijoms gerintiLT/05/EX/1/0937
Protezavimo/ortezavimo srities specialistų rengimo modernizavimo kryptys orientuojantis į ISPO standartusLT/05/EX/1/0934
Profesinio rengimo pažanga kaimo plėtrai (PROVOTRAIN)LV/05/B/F/PP – 172.007
Švietimas informacinei visuomenei-

 

2003-2004 metai

Europos švietimo inovacijų panauda profesijos mokytojų kompetencijos tobulinimuiLT/04/EX/1/0728
Išvaizdos stiliaus dizainerio kompetencijų patikra europinių reikalavimų konteksteLT/04/PL/2/0727
Profesinio rengimo standartų tobulinimas, įdiegimas ir harmonizavimas naujojoje Europos SąjungojeLT/04/B/F/PP-171019
Verslumo ugdymas ES profesinės karjeros projektavimo konteksteLT/03/PL/1/0556
Rekreacinė ir reabilitacinė žirgininkystėPT3020045
Asmeninės karjeros projektavimas kurorto versleLT/04/PL/3/0627
Kurortinio verslo vystymasis siekiant padidinti gyventojų įsidarbinimo galimybesLT/04/B/F/PP/171019
Techninės ortopedijos srities specialistų mokymo programų tobulinimas-
Inovatyvių karjeros konsultavimo metodikų integravimas I bedarbiu ir būsimųjų darbuotojų mokymo programasLT/04/EX/1/0725
Baigiamųjų kvalifikacinių egzaminų infrastruktūros ir turinio modernizavimasLT01.13.01.01.0022
Švietimas informacinei visuomenei-
Bendrųjų kompetencijų ugdymo technologijų modernizavimas profesiniame rengimeBPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0163

 

2000 – 2002 metai

Šukuosenų menas, naujos technikos ir technologijos individualiai profesinei kokybei ir kompetencijai vystytiLT/00/PL/1/0155
Naujos stilisto specialybės kūrimas – išvaizdos ir įvaizdžio kūrėjo tęstinės studijosLT/01/B/F/PP-137005
Kosmetikos specialistų rengimo profesinių kompetencijų derinimas prie tarptautinių standartųLT/02/EX/1/0334
Pasirengimas naujai stilisto specialybei: Europinis kontekstasLT/02/PL/1/0323
Aprūpinimo reabilitacine technika sistemos tobulinimasLT/02/EX/1/0324
Verslumo ir inovacijų skatinimas per tarpkultūrinį pažinimą ir tarptautinio darbo patirtįLT/02/PL/3/0335
Socialinio darbo specialistų profesinės kompetencijos tobulinimasLT/02/EX/1/0333
Specializuota užsienio kalba profesijos mokytojamsLT/03/EX/2/0617
Paslaugų verslo programų akreditavimo tinklo kūrimasLT01.13.01.01.0126
Pasirengimas naujos ortopedinės avalynės techniko mokymo programos įgyvendinimuiLT.01.13.01.01.0121

 

Aktualu moksleiviams. Kviečiame užpildyti „Europass“ CV ir pristatyti savo įgūdžius, kompetencijas, kvalifikaciją bei darbo patirtį būsimam darbdaviui!