Socialinių paslaugų skyrius

APIE SKYRIŲ

Socialinių paslaugų skyriaus veiklos pradžia – 2004 metai, kuomet buvo pradėta vykdyti Socialinių paslaugų verslo organizatoriaus mokymo programa, skirta užtikrinti pereinamumą tarp skirtingų profesinio išsilavinimo lygių mokymo/studijų programų. Per daugiau nei dešimt veiklos metų skyrius sparčiai plėtėsi, o jo bendruomenės nariai nuolat dirba su jautriausių visuomenės grupių atstovais, stengdamiesi užtikrinti jų ir visos visuomenės gerovę.

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS

Skyriaus mokiniai ir pedagogai stažuotes atlieka socialinių paslaugų srityje pirmaujančiose Vakarų ir Centrinės Europos šalyse –Vokietijoje, Čekijoje, Lenkijoje. Bendradarbiauja su Skandinavijos šalių partneriais, o Lietuvoje palaiko glaudžius ryšius su Kauno Neįgaliojo jaunimo užimtumo ir Kauno miesto socialinių paslaugų centru, VšĮ Kauno slaugos ligonine, Kauno nakvynės namais, Vaikų globos namais „Atžalynas“, VšĮ „Sugrįžimas“, Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacija.

KONTAKTAI

L.e. skyriaus vedėjos pareigas dr. Aistė Antanaitienė 
Mob. tel.: 8 615 72990
El.paštas: aiste.antanaitiene@kaupa.lt
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas