Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Priimame mokytis: 

 • po 12 kl. (programos trukmė 1,5 metų, programos kodas M44101103);
 • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 1 metai, programos kodas T43101102).

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Būsimo darbo specifika

Įgiję tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo kvalifikaciją asmenys galės dirbti drabužių skalbyklose ir cheminio valymo valyklose, taip pat užsiimti šios srities ūkine veikla, reglamentuota Lietuvos Respublikos įstatymais.

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas paruošia tekstilės gaminius atnaujinimui, pažįsta ir valo tekstilės gaminių dėmes, skalbia tekstilės gaminius ir džiovina, valo tekstilės gaminius, atlieka tekstilės gaminių drėgminį šiluminį apdorojimą ir tekstilės gaminių baigiamąsias apdailos operacijas.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

 • „Tekstilės gaminių priežiūros paslaugos užsakymo priėmimas, įforminimas ir išdavimas“ – išsiaiškinsite bendravimo ypatumus su įvairių psichologinių tipų klientais. Išmoksite išsiaiškinti kliento poreikius, nustatyti tekstilės gaminio priežiūros paslaugos rūšį, paslaugų kainą ir įforminti tekstilės gaminio priežiūros paslaugos užsakymo dokumentą. Išmoksite atlikti tekstilės gaminio priežiūros paslaugos užsakymo išdavimą, kultūringai aptarnaujant klientus.
 • „Tekstilės gaminių paruošimas atnaujinimui“ – išmoksite charakterizuoti tekstilės gaminio medžiagos pluoštinę sudėtį ir savybes. Išmoksite pažinti tekstilės gaminių asortimentą, tekstilės gaminių priežiūros ženklus ir apibūdinti jų reikšmę. Gebėsite atlikti tekstilės gaminių apdailos elementų ir furnitūros apsaugos operacijas, rūšiuoti tekstilės gaminius pagal asortimentą, pluoštą, spalvą, tekstilės gaminių priežiūros ženklus ir priežiūros būdą.
 • „Tekstilės gaminių dėmių pažinimas ir valymas“ – išmoksite paruošti darbo vietą pagal darbo saugos, higienos ir sanitarijos, elektrosaugos, gaisrinės saugos, ergonomikos reikalavimus ir saugiai elgtis joje. Išsiskinsite  dėmių valymo stalo pagrindines sudedamąsias dalis ir valdymo elementų funkcijas bei pagrindinius įrenginio priežiūros reikalavimus. Išmoksite paruošti dėmių valymo stalą pirminiam dėmių apdorojimui. Gebėsite charakterizuoti tekstilės gaminio dėmes, įvertinti pirminio dėmių valymo metodus. Sužinosite pagrindinius dėmių valiklių saugaus naudojimo reikalavimus. Išmoksite atlikti tekstilės gaminio dėmių pirminį valymą.
 • „Tekstilės gaminių skalbimas ir džiovinimas“ – išmoksite paruošti darbo vietą pagal darbo saugos, higienos ir sanitarijos, elektrosaugos, gaisrinės saugos, ergonomikos reikalavimus ir saugiai elgtis joje. Išsiaiškinsite  skalbimo mašinų ir džiovinimo mašinų sudedamąsias dalis ir valdymo elementų funkcijas, sužinosite pagrindinius mašinų priežiūros reikalavimus ir išmoksite atlikti kasdienę skalbimo ir džiovinimo mašinų priežiūrą. Išsiaiškinsite  skalbimo programų galimybes ir naudojamus parametrus pagal skalbinių pluoštinę sudėtį ir rūšis, skalbimo priemonių savybes, technologinius bei saugaus naudojimo reikalavimus. Išmoksite paruošti darbui tekstilės gaminių skalbimo mašiną, parinkti skalbimo priemones, skalbimo režimus, skalbimo programą, įvertinus gaminį ir jo priežiūros ženklus. Išmoksite išskalbti tekstilės gaminius, laikantis saugaus darbo reikalavimų ir įvertinti galimas skalbimo proceso rizikas ir likvidavimo galimybes. Gebėsite paruošti darbui tekstilės gaminių džiovinimo mašiną ir atlikti skalbinių džiovinimą.
 • „Tekstilės gaminių valymas“ – išmoksite paruošti darbo vietą pagal darbo saugos, higienos ir sanitarijos, elektrosaugos, gaisrinės saugos, ergonomikos reikalavimus ir saugiai elgtis joje. Išsiaiškinsite  tekstilės gaminių cheminio valymo būdų ypatumus. Išsiaiškinsite  tekstilės gaminių cheminio valymo programų galimybes ir naudojamus parametrus pagal gaminių pluoštinę sudėtį, audinio rūšį, struktūrą, savybes, užterštumą, spalvą. Sužinosite  cheminio valymo priemonių savybes, panaudojimo galimybes bei saugaus naudojimo reikalavimus. Išmoksite parinkti tekstilės gaminių cheminio valymo programą pagal technologinius bei saugaus naudojimo reikalavimus, išvalyti tekstilės gaminius laikantis saugaus darbo reikalavimų ir įvertinti galimas cheminio valymo proceso rizikas ir ištaisymo galimybes.
 • „Tekstilės gaminių drėgminis šiluminis apdorojimas“ – išmoksite paruošti darbo vietą pagal darbo saugos, higienos ir sanitarijos, elektrosaugos, gaisrinės saugos, ergonomikos reikalavimus ir saugiai elgtis joje. Išmoksite įvertinti skalbimo, cheminio valymo operacijų kokybę, atlikti tekstilės gaminių drėgminį šiluminį apdorojimą naudojant drėgminio šiluminio apdorojimo įrangą, laikantis technologiniais ir saugaus darbo reikalavimais. Gebėsite atlikti baigiamuosius tekstilės gaminių lyginimo darbus, įvertinus tekstilės gaminių drėgminio šiluminio apdorojimo kokybę ir galimas procesų rizikas.
 • „Tekstilės gaminių priežiūros baigiamųjų apdailos operacijų atlikimas“ – išmoksite paruošti darbo vietą pagal darbo saugos, higienos ir sanitarijos, elektrosaugos, gaisrinės saugos, ergonomikos reikalavimus ir saugiai elgtis joje. Išsiaiškinsite tekstilės gaminio estetinio vaizdo atkūrimo būdus, naudojamas medžiagas, priemones, įrankius, įvertinus tekstilės gaminių estetinį vaizdą, galimas baigiamųjų apdailos operacijų atlikimo rizikas. Išmoksite atlikti tekstilės gaminio baigiamąsias apdailos operacijas, naudojant apdailos priemones ir įrankius gaminio pirminiam estetiniam vaizdui atkurti. Išsiaiškinsite tekstilės gaminio lankstymo, gaminių pakavimo, sandėliavimo būdus, technologinius reikalavimus, naudojamą įrangą, medžiagas. Gebėsite atlikti tekstilės gaminio lankstymą ir pakavimo operacijas rankiniu būdu arba naudojant pakavimo įrangą ir paruošti gaminius sandėliavimui ar išdavimui.
 • „Tekstilės gaminių taisymas“ – sužinosite tekstilės gaminio taisymo būdus, naudojamas medžiagas, priemones, įrankius. Išmoksite parinkti tekstilės gaminio taisymo įrangą ir priemones atsižvelgiant į atsiradusį defektą, atlikus skalbimą, cheminį valymą, lyginimą, atlikti smulkų tekstilės gaminio taisymą pagal technologinius ir saugaus darbo reikalavimus.
 • „Delikačių tekstilės gaminių valymas“ – išmoksite įvertinti delikačių tekstilės gaminių sudėtinių dalių specifiškumą, audinio pluoštus, furnitūrą, puošimo elementus, užterštumą. Susipažinsite su delikačių tekstilės gaminių cheminio valymo būdais, technologiniais reikalavimais, naudojamomis valymo priemonėmis, valymo programomis. Išmoksite parinkti delikačių tekstilės gaminių cheminio valymo būdą, valymo programą, išvalyti delikačius tekstilės gaminius laikantis technologinių ir saugaus darbo reikalavimų.
 • „Unikalių tekstilės gaminių valymas“ – išmoksite įvertinti unikalių tekstilės gaminių sudėtinių dalių specifiškumą, audinio pluoštus, furnitūrą, puošimo elementus, užterštumą, puošybos elementus bei užterštumą. Susipažinsite su  unikalių tekstilės gaminių cheminio valymo būdais, naudojamomis valymo priemonėmis ir valymo programomis. Išmoksite parinkti unikalių tekstilės gaminių cheminio valymo būdą ir valymo programą, išvalyti unikalius tekstilės gaminius laikantis technologinių ir saugaus darbo reikalavimų, įvertinant valymo kokybę ir galimas proceso rizikas. Išmoksite parinkti drėgminio šiluminio apdorojimo būdą, įrangą ir parametrus, priklausomai nuo unikalių tekstilės gaminių pluoštinės sudėties, struktūros, asortimento, puošybos elementų, furnitūros savybių, atlikti unikalių tekstilės gaminių drėgminį šiluminį apdorojimą, baigiamąsias apdailos operacijas. Išmoksite supakuoti unikalius tekstilės gaminius, paruošti sandėliavimui ir atidavimui.

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė.

Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje:

www.profesinis.lamabpo.lt

Išsami informacija tel. +370 626 64580.